Od svog osnivanja 1965 god. MELBAT neprekidno ostvaruje misiju svog osnivača dipl.el.inž. Lončar Borislava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELBAT je odlučan i trajno opredeljen da procesom neprekidnog poboljšanja kvaliteta proizvoda i kvaliteta menadžmenta svojim poslovnim partnerima i društvenoj zajednici stavi na proveru stepen ostvarenosti sopstvenih ciljeva.

 

 

Naslovna

ZPRU MELBAT

 

Despota Stefana 9

 

21000 Novi Sad

 

Srbija

Kontakt:

Tel: +381 21 245 03 12

 

Fax:+381 21 245 05 93

 

E-mail: melbat@eunet.rs

 

Neprekidnim istraživanjem i razvojem  omogućiti kompaniji lidersku poziciju prepoznatljivu po kvalitetu,  ažurnosti i odgovornosti

 

BITI NAJBOLJI JE TRAJNI CILJ MELBAT-a